fbpx

“กระติก” เผยไม่กังวล ไม่ได้ทำอะไรผิด ท้าใครมีคลิปให้เอาออกมา

“กระติก” เผยไม่กังวล เพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ท้าหากใครมีคลิปหรือหลักฐานว่ามีการใช้มีดกรีดขาแตงโม ขอให้เอาออกมา ขณะที่ “แซน” เผยถึงเรื่องบังแจ็คส่งข้อความมาหาไม่ได้กังวลใจ มองเป็นเรื่องตลก