fbpx

ไอเดียดี ขี่ได้จริง มอเตอร์ไซค์จากไม้ไผ่

หนุ่มสไตล์เพื่อชีวิตประดิษฐ์รถจักรยานยนต์จากเศษเครื่องตัดหญ้า จักรยานเก่า และไม้ไผ่ นับเป็นรถจักรยานยนต์ไม้ไผ่ทำมือคันเดียวในโลก

...