fbpx

วาระแห่งชาติฉีดวัคซีนโควิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ทั่วประเทศเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนจำนวนมาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดกับคนไทย ซึ่งความต้องการวัคซีนที่มีมาก ทำให้แต่ละจุดฉีดต้องบริหารจัดวัคซีนให้ดี