fbpx

แก้เอกสารเสนอเมืองโบราณศรีเทพเข้าบัญชีมรดกโลก

บอร์ด อนุ กก.มรดกโลกวัฒนธรรม มอบกรมศิลปากรปรับปรุงเอกสารเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เข้าสู่บัญชีมรดกโลกเสนอศูนย์มรดกโลกอีกรอบภายในเดือน ก.ย.นี้ ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช เร่งปรับปรุงเอกสารเสนอวัดพระมหาธาตุฯเป็นมรดกโลกคาดชงเข้าอนุ กก.เดือน มิ.ย.นี้

“พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

“พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

ขึ้นทะเบียนรายชื่อเบื้องต้น ‘เมืองโบราณศรีเทพ-พนมรุ้ง’ มรดกโลก

คกก.มรดกโลก รับรอง ‘เมืองโบราณศรีเทพ –กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด’ ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว

เริ่มประชุมคณะ กก.มรดกโลก ไทยได้บรรจุชื่อเบื้องต้นไม่เป็นทางการแล้ว 2 แห่ง

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว ในส่วนของไทยได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการแล้ว 2 แห่ง

ชง ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ ให้บอร์ดมรดกโลก

ชง ‘เมืองโบราณศรีเทพ-กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด’ บรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น เร่งส่งเอกสารศูนย์มรดกโลกภายในเดือนเม.ย.นี้