fbpx

ลืมลอตเตอรี่ไว้หน้าบ้าน เมียเก็บทิ้งถังขยะ

โร่แจ้งความตำรวจ สภ.แสนสุข หลังวางลอตเตอรี่ 70 ใบ ลืมไว้หน้าบ้าน เมียคิดว่าเป็นของเก่า จึงเก็บทิ้งขยะ กว่าจะนึกขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ก็มาเก็บขยะไปแล้ว