fbpx

จามจุรียักษ์อายุเกือบ 300 ปี อันซีนนครพนม

อันซีนนครพนม พบต้นจามจุรียักษ์ สวยงามศักดิ์สิทธิ์ อายุเกือบ 300 ปี นักท่องเที่ยวแห่ชื่นชม ต้นไม้เก่าแก่เกิดก่อนตั้งหมู่บ้านและวัด ชาวบ้านเชื่อเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงตำนานพญานาค มีรุกขเทวดาปกปักรักษา

คนแห่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นครพนม

บริเวณหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่า มีอาคารบ้านเรือนโบราณสวยงาม มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถ่ายภาพตามจุดถ่ายภาพที่ทางจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดไว้อย่างต่อเนื่อง