fbpx

สภาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม

สภาฯ สั่งสำรวจบุคลากร หลังแม่ค้าร้านโจ๊กในสภาฯ ติดโควิด-19 และพบข้าราชการฝั่งวุฒิสภา ติดโควิค 1 ราย มีประวัติเข้าสภาฯ วันประชุมร่วมรัฐสภา