fbpx

“เจ้าสัวธนินท์” ตอบจดหมายนายกรัฐมนตรี ซีพีควัก 700 ล้านสู้โควิด

เปิดจดหมาย “เจ้าสัวธนินท์” เครือซีพี ตอบรับนายกรัฐมนตรี ควัก 700 ล้านบาท สู้โควิด ชี้เรื่องคนสำคัญสุด แนะรัฐอุ้มเศรษฐกิจทุกภาคส่วน รักษาการจ้างงาน