fbpx

มองโกเลียเปิดใช้สนามบินนานาชาติเจงกิส ข่าน

มองโกเลียทำพิธีเปิดใช้สนามบินนานาชาติเจงกิส ข่าน หลังต้องชะลอการเปิดใช้มาจากปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 โดยเที่ยวบินเที่ยวแรกมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น