fbpx

ไต้หวันงดให้นักบินใหม่ฝึกบิน หลังเครื่องบินฝึกตกล่าสุด

กองทัพอากาศไต้หวันสั่งระงับการฝึกบินของนักบินใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ หลังเกิดเหตุเครื่องบินฝึกตกและทำให้นักบินเสียชีวิตในวันนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ที่กองทัพอากาศไต้หวันเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต

เครื่องบินกองทัพอากาศไต้หวันตกครั้งที่ 2 ของปีนี้

เครื่องบินฝึกของกองทัพอากาศไต้หวันตกในวันนี้ ทำให้นักบินเสียชีวิต นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ที่กองทัพอากาศไต้หวันเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต