fbpx

เครือข่ายแพทย์ฯ หนุน “อนุทิน” ห้ามนำเข้า-จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

เครือข่ายแพทย์ฯ สนับสนุน “อนุทิน” ห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมยื่นจดหมายถึงนายกฯ และ ครม. ช่วยป้องปรามการแทรกแซงของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า วิ่งเต้นล็อบบี้ล้มกฎหมายคุมยาสูบ ชี้ละเมิดมาตรา 5.3 อนุสัญญาองค์การอนามัยโลก