fbpx

อิสราเอลจะให้ผู้ใหญ่ภูมิต่ำฉีดไฟเซอร์เป็นเข็ม 3

อิสราเอลจะเริ่มให้ผู้ใหญ่ภูมิต้านทานต่ำได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้คนทั่วไปได้รับเข็มที่ 3 ด้วยหรือไม่