fbpx

กรมเจ้าท่า เร่งแก้ปัญหา กรณีตลิ่งแม่น้ำยมทรุดตัว

กรมเจ้าท่า เด้งรับ แก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีตลิ่งแม่น้ำยมทรุดตัว ยืนยันจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว 1,014 เมตร