fbpx

แนะขึ้นบัญชี “เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ” อยู่ในภาวะอันตราย

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก แนะนำว่า ควรขึ้นบัญชี “เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ” ของออสเตรเลียเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย ขณะที่ออสเตรเลียแย้งด้วยความไม่พอใจว่า คำแนะนำดังกล่าวเป็นการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว พร้อมระบุว่า เป็นการแทรกแซงทางการเมือง