fbpx

น้ำท่วม อ.โชคชัย ยังทรงตัว

ภาพรวมน้ำท่วมในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรับน้ำต่ออำเภอปักธงชัยยังทรงตัว หลายจุดที่ระดับน้ำลดลง แต่ไปเพิ่มบริเวณจุดรับน้ำริมแม่น้ำมูล