fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : ชาวบ้าน จ.อุดรธานี ร้องแก้ไขถนนเชื่อม 2 อำเภอชำรุด

ชาวบ้านอำเภอโนนสะอาด และอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ร้องถนนสายหลักเชื่อมระหว่าง 2 อำเภอ บางช่วงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรนอกจากจะยากลำบาก บางครั้งยังเกิดอุบัติเหตุ อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยซ่อมแซม