fbpx

วิกฤติน้ำท่วมอีสาน บางจังหวัดคลี่คลาย บางที่ยังจมบาดาล

หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเจอวิกฤตน้ำท่วม ขณะที่บางจังหวัดน้ำเริ่มลดแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาคือทรัพย์สินที่เสียหาย ตอนนี้กลายเป็นขยะที่ถูกนำมากองทับถมไว้เต็มเมือง

น้ำลำเชียงไกร ไหลท่วมถึง อ.คง พื้นที่การเกษตรจม

น้ำที่ไหลออกจากอ่างลำเชียงไกร ตอนล่าง หลากท่วม 7 อำเภอ จ.นครราชสีมา ล่าสุดมวลน้ำไหลท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ต.เทพาลัย อ.คง ระดับน้ำสูง 40-50 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

GISTDA เปิดภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่จมน้ำท้ายอ่างลำเชียงไกร

GISTDA เปิดภาพถ่ายดาวเทียมท้ายอ่างลำเชียงไกรอ่วมหนัก มีพื้นที่จมน้ำ 7,600 ไร่ ส่วนภาพรวมของนครราชสีมาพบมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 แสนไร่