fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนอันตรายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง จึงออกประกาศเตือนเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน หรือ โทร. 1129

กฟน. ห่วงใย เตือนระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอัคคีภัย

MEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากในระยะนี้สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงและมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ทั้งนี้หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่มีคุณภาพ และการใช้งานไม่เหมาะสม อาจทำให้นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้