fbpx

พัฒนาอุตฯ แปรรูปอาหาร นำร่อง “ผำ” ซูเปอร์ฟู้ดของโลก

ก.เกษตรจับมือสภาอุตฯ ดัน “1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตร” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร นำร่อง “ผำ” เป็นซูเปอร์ฟู้ดของโลก