fbpx

ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ก่อนเย็นลง 2-4 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 17 ก.พ.นี้ จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ และอากาศหนาวเย็นลง ขณะที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วน กทม.มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

อุตุฯ เผยกลาง-ตอ. อากาศเย็น กทม.อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยภาคกลาง และภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาฯ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

เหนือ-อีสาน-ตอ. อากาศหนาว อุณหภูมิลดลง 4-6 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ อุณหภูมิลดลง 4-6 องศาฯ ส่วนภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และลมแรง กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรง

ไทยตอนบนหนาวเย็นลง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นลง ลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาฯ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาฯ

ไทยตอนบน อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก

กรมอุตุฯ ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาฯ ส่วนอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาฯ ภาคใต้คลื่นลมแรง

ดอยอินทนนท์เกิดน้ำค้างแข็งเป็นครั้งที่ 15 แล้ว

ยอดดอยอินทนนท์ ยังหนาวเย็น เช้านี้บริเวณกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิลดลงเหลือ 2 องศาฯ เกิดน้ำค้างแข็งตามยอดหญ้าเป็นเกล็ดน้ำแข็งใสเล็กๆ ขาวโพลนทั่วยอดดอย

เหนือ-อีสานตอนบนเย็นลง ใต้-กทม.ยังมีฝน

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ-อีสานตอนบน อากาศเย็นลง อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ขณะที่ภาคใต้ตอนล่าง และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ยังมีฝนฟ้าคะนอง

ไทยตอนบน-กทม.เย็นลงอีก 1-3 องศาฯ ยอดดอยหนาว

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศาฯ กับมีลมแรง ยอดดอย-ยอดภูอากาศหนาว ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง

อีสานอากาศเย็น เหนือฝนฟ้าคะนอง-ลูกเห็บตก

กรมอุตุฯ เผยเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนอีสานอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาฯ ตะวันออกและกลาง อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น-ลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ ส่วนกลาง ตะวันออก กทม.-ปริมณฑล อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาฯ

ประกาศกรมอุตุฯ ฉ.7 ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น 3-10 ธ.ค.นี้

กรมอุตุฯ ออกประกาศฉบับที่ 7 วันที่ 3-10 ธ.ค.นี้ อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นตอนเช้า-ลมแรง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้า ลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ สำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

1 2 3