fbpx

รัฐมนตรีอิหร่านประณามสหรัฐ ไปที่ไหนก่อแต่เรื่องวุ่นวาย

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวชื่นชมรัฐบาลเวเนซุเอลา ขณะไปร่วมประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และได้กล่าวประณามรัฐบาลสหรัฐ ว่าเข้าไปที่ไหนก่อแต่เรื่องวุ่นวายขึ้นที่นั่น

อิหร่านไม่ต้องการสงคราม วอนสหรัฐยุติการคุกคาม

ทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า สหรัฐควรหาทางผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการยุติการคุกคามทางทหารในภูมิภาค รวมทั้งถอนกองเรือออกไป และยกเลิกการทำสงครามเศรษฐกิจ

รมต.ต่างประเทศเยอรมนี เยือนอิรัก เพื่อหารือเรื่องการลงทุน

รมต.ต่างประเทศเยอรมนี เดินทางไปยังกรุงแบกแดดของอิรัก เพื่อหารือลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ และการลงทุนของเยอรมนี