fbpx

อดีตรองนายกฯ มาเลเซียเข้าใกล้ตำแหน่งผู้นำมาเลเซีย

นายอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ขยับเข้าใกล้ที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลมาเลเซียชุดใหม่แล้วในวันนี้ หลังจากได้รับคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลเดิม