fbpx

กลุ่มตอลิบานว่าใกล้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้ว

คาบูล 3 ก.พ. – รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกลุ่มตอลิบานที่ยึดอำนาจปกครองอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้วระบุว่า กลุ่มตอลิบานใกล้ที่จะได้รับการยอมรับจากนานาชาติ แต่การคัดเลือกคณะผู้ปกครองใหม่ของประเทศจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกลุ่มตอลิบาน นายอามีร์ ข่าน มุตตากี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกลุ่มตอลิบาน ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังสิ้นสุดการหารือร่วมกับกลุ่มชาติตะวันตกที่กรุงออสโลของนอร์เวย์ในเดือนมกราคมว่า กลุ่มตอลิบานใกล้ที่จะได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ และเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกการใช้คำสั่งอายัดทรัพย์สินของอัฟกานิสถานในสหรัฐเพื่อนำมาช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรม นายมุตตากียังระบุว่า ประชาคมนานาชาติต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับอัฟกานิสถาน และตอนนี้กลุ่มตอลิบานก็ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ขณะนี้ ยังไม่มีประเทศใดให้การยอมรับกลุ่มตอลิบานเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานยึดอำนาจการปกครองอัฟกานิสถานในเดือนสิงหาคมปีก่อน หลังสหรัฐประกาศถอนกำลังทหารทั้งหมดที่ประจำการในอัฟกานิสถานมาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ทั้งนี้ การหารือที่นอร์เวย์เมื่อเดือนก่อนนับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มตอลิบานได้เดินทางไปเยือนดินแดนของชาติตะวันตกในรอบหลายสิบปี ขณะที่นอร์เวย์เน้นย้ำว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การยอมรับกลุ่มตอลิบานเป็นรัฐบาลปกครองอัฟกานิสถาน.-สำนักข่าวไทย