fbpx

คณะแพทย์แถลงอาการอาพาธ “หลวงปู่แสง” อัลไซเมอร์ระยะ 1

คณะแพทย์แถลงอาการอาพาธ “หลวงปู่แสง” ยืนยันคณะแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะอัลไซเมอร์ระยะที่ 1 มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีความจำถดถอย แต่ยังสื่อสารและใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ชี้วัตรปฏิบัติ “สมเด็จพระวันรัต” สะท้อนหลักธรรมต่อประชาชน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เผย “สมเด็จพระวันรัต” อุปถัมภ์พุทธศาสนาในเรื่องการศึกษา แม่นทั้งหลักธรรมและพระวินัย วัตรปฏิบัติของท่านสะท้อนหลักธรรมต่อประชาชนได้ แม้อาการอาพาธยังนำมาเป็นตัวอย่างสอนและให้กำลังใจผู้อื่น