fbpx

อังกฤษกับออสเตรเลียประกาศบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี

อังกฤษและออสเตรเลียประกาศบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี โดยที่อังกฤษระบุว่า จะทำให้สินค้าอังกฤษที่ส่งออกไปออสเตรเลียปลอดภาษีทั้งหมด กระตุ้นการสร้างงานและธุรกิจทั่วประเทศ