fbpx

สปสช.ออกแนวทางเบิกจ่ายดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน

สปสช. ร่วมรับมือสถานการณ์โควิด-19 รพ.เตียงเต็ม ออกแนวทางปฏิบัติเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับการจัดระบบ “ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน” เริ่มตั้งแต่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขยายดูแลประชาชนสิทธิรักษาพยาบาลอื่นในประเทศ