fbpx

อภ.ออกแถลงการณ์ชี้แจงบวกกำไร-ภาษีวัคซีนโมเดอร์นา

องค์การเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์ชี้แจง “ราคาวัคซีนโมเดอร์นาที่นำเข้ามา 584บาทต่อโดส ไม่เป็นความจริง-การกำหนดราคาขายให้ รพ.เอกชน 1,100 บาทต่อโดส บวกกำไรหรือภาษีเข้าไปในราคาขายถึง 516 บาทหรือ 88 % ไม่เป็นความจริง”