fbpx

แจงเยียวยาบ้านเสียหายจากพายุ 100 บาท ทำตามระเบียบ

อบต.บ้านแป้น แจงกรณีนางประเพียน อายุ 68 ปี ชาวบ้าน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ได้รับเงินเยียวยาจากเหตุพายุพัดบ้านเสียงหาย จำนวน 100 บาท ประเมินตามระเบียบ เสียหายไม่มาก ไม่ได้เลือกปฏิบัติ