fbpx

ชี้ประโยชน์ของวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอมีมากกว่าความเสี่ยง

องค์การอนามัยโลก กล่าววานนี้ว่า ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ มีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่มีระดับน้อยมากที่จะเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เนื่องจากการฉีดวัคซีนนี้จะช่วยลดการต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต