fbpx

ศาลรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล สั่ง “วิรัช” หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลฎีกานักการเมืองสั่งประทับฟ้อง “วิรัช” ประธานวิปรัฐบาล กับพวก 87 คน สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ คดีทุจริตสนามฟุตซอลโคราช

ศาลฎีกาสั่ง ส.ส.ภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ปมเสียบบัตรเเทนกัน

ศาลฎีกาสั่ง “ฉลอง-ภูมิศิษฎ์” ส.ส.ภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายเเรงปมเสียบบัตรเเทนกัน มีผล 3 ก.ย. ส่งหนังสือเเจ้งสภาเเล้ว

เปิดสภาฯ นัดแรกวุ่น ปม “ธนาธร” ต้องออกห้องประชุม

“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ยกมือขึ้นกลางสภาฯ เพื่อขอขึ้นกล่าวลา แต่ประธานสภาฯ ไม่อนุญาต และแจ้งว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ตามคำสั่งศาล

ส.ส.พลังประชารัฐ เสนอญัตติเลื่อนประชุมสภาฯ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานสภาฯ ยังไม่สามารถถึงขั้นตอนของการเสนอรายชื่อได้ เนื่องจากเกิดการประท้วงของสมาชิก กรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่