fbpx

สงครามยูเครน : หมู่บ้านชาวไร่สูญสิ้นจากสงคราม

พื้นที่ตอนเหนือของกรุงเคียฟ ที่การสู้รบได้ลดน้อยลงไป ชาวยูเครนเริ่มกลับไปยังบ้านเรือน แต่ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสภาพอยู่อาศัยได้อีกแล้ว ส่วนโศกนาฏกรรมที่เมืองบูจา ยังเป็นประเด็นโต้แย้งกันอยู่ รัสเซียยังยืนกรานถูกให้ร้าย