fbpx

“หมอยง”เผยงานวิจัยจุฬาฯ กระตุ้นเข็ม 3 ภูมิสูงขึ้น-ขวางเดลตาได้

“หมอยง”เผยงานวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส จุฬาฯ การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย แอสตราฯ หลังจากได้รับซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม ภูมิสูงขึ้น สามารถขัดขวางสายพันธุ์เดลตาได้

“หมอยง” แนะการให้วัคซีนในผู้ที่ติดโควิดแล้ว

หมอยง” เผยผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้ว และเคยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แนะรอจนกระทั่งมีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่แล้วค่อยฉีดกระตุ้น

“หมอยง” ให้วัคซีนโควิดเด็ก ต้องปลอดภัยสูงมากจึงจะคุ้มค่า

“หมอยง”ชี้การให้วัคซีนป้องกันโควิดในเด็ก วัคซีนจะต้องมีความปลอดภัยสูงมากจึงจะคุ้มค่า ชี้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่ ควรได้รับวัคซีนก่อนให้มากที่สุด

“หมอยง”วัคซีนที่ใช้ทั่วโลกช่วยลดรุนแรง-เสียชีวิต

“หมอยง”เชื้อเดลตา ทำวัคซีนทั่วโลกประสิทธิภาพลดลง แต่ยังสามารถลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้ แนะเร่งฉีดกลุ่มเสี่ยง-สตรีมีครรภ์ ระบุกำลังศึกษาวิจัยการฉีดเข็ม 3 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เชิดชู “หมอยง” นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชู “ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ” เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564

เปรียบการฉีดวัคซีนโควิดเหมือนการฝึกทหารของร่างกาย

“หมอยง”เปรียบการฉีดวัคซีนโควิดเหมือนการฝึกทหารของร่างกายให้รู้จักข้าศึก เมื่อศัตรูเข้ามาจะได้พร้อมในการต่อสู้

“หมอยง” เผยที่มาการสลับชนิดของวัคซีน

นพ.ยง เผยการสลับชนิดวัคซีน ให้เข็มแรกเป็นชนิดเชื้อตาย ตามด้วยไวรัสเวกเตอร์ มาจากการศึกษาวิจัยซึ่งพบว่าทำให้ผู้ได้รับวัคซีนได้ภูมิต้านทานที่สูงภายในเวลา 6 สัปดาห์ เหมาะสมกับการที่โรคกำลังระบาดอยู่ขณะนี้

“นพ.ยง” เตือนสายพันธุ์เดลตา ติดต่อง่าย กทม.ระบาดหนัก 70%

“นพ.ยง” เตือนสายพันธุ์เดลตา ติดต่อง่าย กทม.ระบาดหนัก พบร้อยละ 70 แนะยกการ์ดสูง ป้องกันตนเองเคร่งครัด

“หมอยง” ยันวัคซีนโควิดที่ไทยใช้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

“นพ.ยง” ย้ำวัคซีนที่ใช้ในไทยตอนนี้ประสิทธิภาพดีเยี่ยม สายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดมากในขณะนี้คือสายพันธุ์อังกฤษที่ติดได้ง่ายและแพร่เร็ว วัคซีนแอสตราเซเนกามีการฉีดมากที่สุดในอังกฤษ ทำให้สถิติการป่วย การเสียชีวิตของอังกฤษลดลงมาก และไม่มีระลอกที่ 3

“หมอยง” เปิดข้อมูลสายพันธุ์อังกฤษที่พบในไทยเหมือนในกัมพูชา

“หมอยง” เปิดข้อมูลหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่พบในไทย เหมือนในกัมพูชา

1 2 3 5