fbpx

วิสาหกิจชุมชนกล้วยเส้น จ.ปัตตานี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการนำผลผลิตกล้วยจากชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยเส้นส่งจำหน่าย

ธ.ก.ส.หนุนสินเชื่อธุรกิจน้ำบูดู อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

หากกล่าวถึงน้ำบูดูต้องที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ที่นั่นมีผู้ประกอบการบูดูเจ้าเก่ารายหนึ่งที่เริ่มต้นจากกิจการเล็กๆ จนประสบความสำเร็จผลิตบูดูส่งจำหน่ายไปทั่วภาคใต้