fbpx

ร้องรัฐบาลเยียวยา 4 จังหวัดภาคใต้

ส.ส. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณ ศบค.จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด 6 แสนโดส พร้อมเรียกร้องรัฐบาลจ่ายเยียวยาเช่นเดียวกับ กทม.-ปริมณฑล