fbpx

สนับสนุนอากาศยานส่งอุปกรณ์การแพทย์

กองทัพอากาศ จัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19” สนับสนุนอากาศยานนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง