fbpx

ASIAVISION : สุนัขช่วยคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19

นักวิจัยร่วมกับกองทัพบกในประเทศเยอรมนี พบว่าการดมกลิ่นของสุนัขที่ได้รับการฝึก สามารถแยกแยะผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา กับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ สุนัขเหล่านี้จะถูกนำไปช่วยสนับสนุนการตรวจหาเชื้อในสนามบิน งานกิจกรรมกีฬา และตามชายแดนระหว่างประเทศ