fbpx

ร้อง กกต.ชะลอรับรองนายกเมืองพัทยา

สำนักงานกกต. 13 มิ.ย –“สินธ์ไชย” ร้องกกต.ซ้ำ ขอชะลอรับรองนายกเมืองพัทยา  หวั่นถ้าเข้าบริหารจะกระทบหลักฐานที่ร้องคัดค้าน ระบุอยากให้พิจารณาทุจริตเสร็จก่อนรับรอง