fbpx

สำรวจราคาสินค้าประกอบอาหาร

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและตลาดสดที่ จ.ขอนแก่น พบว่า ราคาสินค้าที่ใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน มีการปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้ 2-3 สัปดาห์แล้ว