fbpx

“นายกฯ” เตรียมเสวนา “ถามมา – ตอบไป” เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม พรุ่งนี้

ทำเนียบฯ 18 พ.ค.-โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” เตรียมเป็นประธานการประชุมเสวนา “ถามมา – ตอบไป” เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม พร้อมปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” 19 พ.ค. นี้ ณรอยัล พารากอน ฮอล์ สยามพารากอน 

ครม. เร่งรัด กฟน.เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ครม. เร่งรัด กฟน.เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน หลังแผนก่อสร้าง เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเหตุเพิ่มความลึกเพื่อหลบอุปสรรค และเจ้าของพื้นที่ส่งมอบล่าช้า

ครม.ต่ออายุความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน–ญี่ปุ่น อีก 5 ปี

ครม.เห็นชอบการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่นอีก 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การค้า ลงทุน ท่องเที่ยว

ครม.กำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา

ครม. กำหนดค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา ช่างเครื่องประดับ มาตรฐานระดับ 3 ค่าจ้าง 650 บาท/วัน

ครม.ปรับเงื่อนไขประกันรายได้มันสำปะหลัง 63/64 

ครม.ปรับเงื่อนไขประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 63/64 หวังช่วยเกษตรกร ไม่เข้าเกณฑ์แจ้งเพาะปลูกกว่า 1.2 แสนครัวเรือน ได้รับเงินชดเชย

ครม. ผ่อนปรนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ครม. ผ่อนปรนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ WTO ในโควตา อคส.อนุมัติ ไม่เกิน 6 แสนตัน อัตราภาษีร้อยละ 0 ช่วง 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 65) 

ครม.แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกินสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน และสลับตำแหน่งผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลังระหว่างกัน

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 เดินหน้าไทยเป็นประเทศชั้นนำสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ท่องเที่ยวคุณภาพ ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลก

ครม.อนุมัติประกันภัยข้าวนาปี ปี 65 

ครม.อนุมัติโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 65 วงเงิน 1.92 พันล้านบาท คุ้มครอง 7 ภัยพิบัติธรรมชาติและศัตรูพืชโรคระบาด ลูกค้า ธ.ก.ส. คิดเบี้ยประกัน 99 บาทต่อไร่ พื้นที่เป้าหมาย 28 ล้านไร่

1 2 3 15