fbpx

ยังไม่ปลอดภัย-พบสารสไตรีนในปริมาณสูงเป็นอันตราย

กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบสภาพอากาศรอบโรงงานย่านกิ่งแก้วที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ ยังพบสารสไตรีนในปริมาณสูง เป็นอันตราย