fbpx

กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน วันกองทัพไทย

กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ