fbpx

“แฮร์ริส” หนุนเวียดนามตอบโต้อิทธิพลจีนในทะเลจีนใต้

นางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐ ได้เข้าพบบรรดาผู้นำระดับสูงของเวียดนามในวันนี้ และประกาศให้การสนับสนุนในหลายด้านที่สำคัญ เช่น การยกระดับความมั่นคงทางทะเลเพื่อตอบโต้อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้