fbpx

เชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี วันที่ 5 ธ.ค.64

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม

กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ในหลวง-ราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงสวนลุมพินี

เวลา 19.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินถึงสวนลุมพินี จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนบริเวณริมทางเท้านอกสวนลุมพินี สร้างความปลื้มปีติกับผู้มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ

บรรยากาศประชาชนรอรับเสด็จฯ

ช่วงค่ำวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี ซึ่งขณะนี้มีพสกนิกรชาวไทยจำนวนมาก ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ