fbpx

ห่วงคนไทยเสียชีวิต โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 2 คน/ชม.

เปิดเวทีสร้างความเข้าใจ-แนวปฏิบัติ การเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เฉลี่ยคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ชั่วโมงละ2คน แนะพกยาอมใต้ลิ้น-แอสไพริน ช่วยชีวิตได้

เปิดตัวโครงการ ส่งเสริม-ป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯเปิดตัวโครงการฯ พร้อมเตรียมจัดทำคู่มือช่วยเหลือและคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พร้อมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น