fbpx

จับตา สภา อบต.ราชาเทวะ อนุมัติซื้อเสากินรีอีก 68 ล้าน?

จับตาการประชุม สภา อบต.ราชาเทวะ วันพรุ่งนี้ จะอนุมัติเงิน 68.4 ล้าน เพื่อจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีเพิ่มอีก 720 ต้นตามคำขอของนายก อบต.หรือไม่ ขณะที่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ อบต.เองระบุว่า ต.ราชาเทวะมีไฟฟ้าเข้าถึงครอบคลุมพื้นที่ เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชน

จ่อขอซื้อเสาไฟกินรีอีก 720 ต้น งบ 68 ล้านบาท

สภา อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ เลื่อนประชุมอนุมัติงบจัดซื้อเสาไฟกินรีโซลาร์เซลล์เพิ่ม 720 ต้น งบประมาณ 68 ล้านบาท อ้างสถานการณ์โควิด-19 สมาชิก อบต. งง ประกาศยกเลิกกะทันหัน ด้านนายก อบต. แจงที่มารถเบนซ์คันใหม่ 5.4 ล้านบาท