fbpx

ชาวสวนปาล์มใต้จ่อเคลื่อนไหว หลังปรับสูตรน้ำมันดีเซล

ที่ประชุมสภาเกษตรกร 4 จังหวัด มีมติให้ 26 จังหวัดที่ปลูกปาล์ม ร่วมกันทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด หวังให้รัฐบาลทบทวนและยกเลิกมติปรับสูตรน้ำมันดีเซล