fbpx

‘สปป ลาว’ ล็อกดาวน์เวียงจันทน์หลังยอดโควิดสูงเป็นประวัติการณ์

‘สปป ลาว’ ล็อกดาวน์กรุงเวียงจันทน์ และห้ามการเดินทางไปจังหวัดที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แพร่ระบาด หลังจากยอดผู้ติดเชื้อทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่