fbpx

สนพ. – ส.อ.ท. ลงนามลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ 17ก.พ.- สนพ. – ส.อ.ท. ลงนามทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาน กำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-24 จากปริมาณการปล่อยในกรณีปกติภายในปี 2573