fbpx

แจงเงินกู้ 1.5 ล้านล้านเยียวยา-ฟื้นฟูยามวิกฤต

โฆษกรัฐบาลแจงเงินกู้ 1.5 ล้านล้าน ใช้ช่วยเยียวยาประชาชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจยามวิกฤติ ย้อน “สงคราม” อย่าทำเป็นไม่รู้ ใครชอบใช้พวกมากลากไป ขอหยุดสร้างวาทกรรมใครเอาเปรียบใคร