fbpx

‘หมอยง’ คาดต้นตอสายพันธุ์อังกฤษจากกัมพูชา

‘หมอยง’ คาดต้นตอโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ระบาดในไทย จากแรงงานต่างด้าว หรือคนไทยที่ข้ามไป-มาระหว่างไทยและกัมพูชา หลังพบการระบาดรุนแรงในกัมพูชา

“หมอยง” ไขข้อสงสัยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19

“หมอยง” ไขข้อสงสัยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 พิจารณาจากตัวเลขไม่ได้ ต้องดูอย่างอื่นประกอบ พร้อมยกตัวอย่างการทดสอบวัคซีนในอดีต เมื่อนำไปทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่เสี่ยงสูง ประสิทธิภาพการป้องกันก็จะต่ำตามไปด้วย